Henrik Carlsen

For å bli den aller beste sjakkspilleren i verden er det ikke nok å være født med usedvanlig evner. En er også avhengig av å få vokse opp i et miljø som tilrettelegger for at talentet skal få blomstre. Som far til Magnus, kan en trygt si at Henrik Carlsen vet en hel del om hva som skal til.

På ChessParty vil Henrik holde foredrag hvor han deler av sine erfaringer og om hvilke hensyn en bør ta når en ønsker å legge til rette for et talentfullt barn.